תועלת כלכלית
התועלת הבולטת והישירה מיישום שיטות האחסון המתקדמות של פיין-גריין היא החיסכון המושג בשל הירידה באחוזי הפחת. אך חיסכון של אחוזים בודדים בסחורה בא לידי ביטוי בהשפעה מרחיקת לכת על השורה התחתונה, בשל מנוף הרווח הגולמי:
לדוגמא, הנה דו"ח רווח והפסד של מפעל ייצור טיפוסי:

מכירות 590,000
עלות המכר (סחורה בלבד) (480,000)
רווח גולמי 110,000
הוצאות תפעול, מימון, ניהול, מכירה, ומסוי (34,000)
רווח נקי 76,000

לאחר יישום שיטות האיסום המתקדמות של פיין-גריין, ירדו אחוזי הפחת של הסחורה המאוסמת
מ-5% ל-0.5% (יעד סביר):

מכירות 590,000  
עלות המכר (סחורה בלבד) (458,400) ירדה ב4.5%
רווח גולמי 131,600  
הוצאות תפעול, מימון, ניהול,מכירה, ומסוי (34,300) עלו בK300, דוגמא לשכ"ט של פיין-גריין
רווח נקי 97,300  

הרווח הנקי גדל בכ-28%. שימו לב שאחוז החסכון בסחורה עמד על 4.5% בלבד. במלים אחרות כל 1% של חסכון בסחורה יביא לעליה של 6.2% (!) ברווח הנקי.

תוצאה נוספת של התועלת הכלכלית היא יצירת יתרון תחרותי. אם חלק מהחיסכון יגולגל על הלקוחות, ניתן להוריד את מחיר התוצרת מבלי לפגוע באיכותה.

תועלת תפעולית
לאחר איסום ממושך הסחורה מתגבשת לגושים שחוסמים את יציאת הסחורה מהתא, וגורמים להפסקות באספקת חומר הגלם לייצור. ההפסקות גורמות לאיבוד זמן ייצור יקר, ולמאמצים לשחרר את הסחורה התקועה. נזקים אלה הופכים לנחלת העבר כאשר התבואה מאוחסנת בשיטות המתקדמות שלנו, המונעות את היווצרות הגושים. פולים או גרעינים המאוסמים בשיטות האיסום של פיין-גריין יצאים מהתא באופן חלק כמו סחורה שהגיעה רק היום, באופן המקל על ניהול הייצור.

איכות חומר הגלם
בהפעלת שיטות האיסום המתקדמות של פיין-גריין, לא זו בלבד שאחוזי הפחת קטנים, אלא גם הסחורה שמגיעה בסופו של דבר לייצור, מגיעה באיכות טובה יותר. כתוצאה מכך, אתה מקבל שליטה מירבית בייצור, והלקוח שלך מקבל מוצר טוב יותר.

גמישות בניהול המלאי
היכולת לאחסן את הסחורה לתקופות ממושכות ללא חשש לקלקול או להתגבשות מאפשרת ניהול מלאי נכון יותר הכולל:
- ניצול הזדמנויות שוק
- מחיר נמוך יותר בשל הזמנות גדולות יותר
- מניעת תלות בספקים, זמני אספקה והגעת אוניות.

פשטות
השינויים הנדרשים ליישום השיטות הם מינימליים והם אינם מצריכים רכישת ציוד יקר או מינוי בעלי תפקידים נוספים. היועצים של פיין-גריין משתדלים שגם השינויים ההנדסיים הדרושים, יתוכננו כך שיוכלו להיבנות באמצעות תשתיות הייצור ובעלי המקצוע הקיימים במפעלכם.

תועלת אקולוגית
שיפור האיסום מביא לירידה משמעותית עד ביטול הצורך בשימוש בחומרי הדברה. מעבר לחסכון בעלויות החומרים, זוהי תרומה לא מבוטלת לאיכות הסביבה, שכן חומרי ההדברה הרעילים נשארים באויר ובמים לאחר שטיפת התבואה, ואינם מתפרקים. ביטול הצורך במדבירים אף מאפשר
איסום אורגני, תחום שהביקוש אליו במגמת עליה בשנים האחרונות.

תועלות נוספות
אפקט הות'ורן - מחקר משנות ה-20 הראה כי שיפור תהליכים העלה את היצרנות (פחות העדרויות, תפוקה מוגברת, שביעות רצון כללית גבוהה יותר) ללא קשר לתוכן השינוי, וזאת כתוצאה מעצם תשומת הלב לעובדים ואוירת החדשנות. תופעה זו התרחשה גם במקומות בהם ביצענו את הטמעת השיטות, תוך ליווי והדרכת העובדים.
קידום התדמית - לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאלים ישמחו לשמוע שאתם משתמשים בשיטות מתקדמות לשיפור מתמיד של איכות המוצרים. כך תורמת פיין-גריין את חלקה לתדמית שלכם כמפעל החותר לשיפור מתמיד.

 

פתרון בעיות שינוע

איכות חומר הגלם

Fine Grain בניהול אשבר-עיינות בע"מ | הנהלה: יונתן בן-עמי | ת.ד. 373 כרמיאל 21613 | פקס: 04-8591550